Reference

 

Vijećnica Sarajevo (2013. i 2014.) - restauracija i rekonstrukcija složenih slikarskih dekoracijaPogledajte galeriju

Pravoslavna saborna crkva u Sarajevu (2012. i 2013.) - restauracija i rekonstrukcija soboslikarskih dekoracija i imitacije kamenih blokova i pločaPogledajte galeriju

Konvikt Visoko (2013.) - rekonstrukcija fasade sa kompletnom dekorativnom plastikom prema originalnom stanju, koja je izvedena fasadnim stiroporomPogledajte galeriju

Narodno pozorište u Sarajevu (2008.) - restauracija slikarskih dekoracijaPogledajte galeriju

Katedrala u Sarajevu (2010. i 2011.) - kompletna restauracija slikarskih dekoracija u suradnji i pod nadzorom njemačke tvrtke „MGHAG“ Pogledajte galeriju

Aškenaška sinagoga u Sarajevu (2006.) - rekonstrukcija i restauracija fasade i restauracija dijela soboslikarskih radova unutrašnjosti - Pogledajte galeriju

Crkva i Samostan sv. Ante na Bistriku u Sarajevu (2012.) - Fasaderski i molerski radoviPogledajte galeriju

Crkva sv. Josipa na Marijin Dvoru u Sarajevu (2002.) - Restauracija soboslikarskih dekoracija - Pogledajte galeriju

Predsjedništvo BiH - Molerski radovi sa restauracijom dijela dekoracija - Pogledajte galeriju

Gazi – Husrevbegova palata u Sarajevu (2006.) - velika stambena i poslovna zgrada - rekonstruckija fasade sa složenom dekorativnom plastikom - Pogledajte galeriju

Poslovno - stambeni objekt „Gradina“ u Sarajevu (2007.) - rekonstrukcija i restauracija fasade Pogledajte galeriju

Halidov dvor u Sarajevu (2008.) - rekonstrukcija i restauracija fasadePogledajte galeriju

Nadbiskupski Ordinarijat u Sarajevu (2007.) - rekonstrukcija i restauracija fasade - Pogledajte galeriju

Caritas Vrhbosanske Nadbiskupije u Sarajevu (2012.) - fasaderski radovi - Pogledajte galeriju

Dom umirovljenika - molerski i fasaderski radovi (2006.) Pogledajte galeriju

Samostanska crkva u Kraljevoj Sutjesci (2016) - restauracija fasade - Pogledajte galeriju

Crkva na Kupresu (2005.) - izvođenje soboslikarskih dekoracija - Pogledajte galeriju

Crkva u Ljubini, Sarajevo - izvođenje soboslikarskih dekoracija - Pogledajte galeriju

Crkva u Ilijašu - izvođenje soboslikarskih dekoracija - Pogledajte galeriju

Crkva u Travniku (2012.) - restauracija soboslikarskih dekoracija - Pogledajte galeriju

Crkva u Veljinama (2016. i 2017.) - Restauracija fasade - Pogledajte galeriju

Crkva u Varešu (2011.) - Restauracija fasade - Pogledajte galeriju

Crkva Srca Isusova u Kongori (2016.) - Unutarnje uređenje - molerski radovi - Pogledajte galeriju

Samostan svetog križa u Kovačićima (Sarajevo) - Izvođenje termičke fasade po sustavu STO - Pogledajte galeriju

Katolički školski centar u Sarajevu (2014.) - Izvođenje soboslikarskih radova po posebnom projektu osmišljenom za ovu vrstu ustanova - Pogledajte galeriju

Franjevačka teologija u Nedžarićima u Sarajevu - fasaderski radovi po sustavu „STO“

Kapelica franjevačkog samostana u Visokom - restauracija klasičnog moleraja - efekti linija

Samostan časnih sestara u Tomislavgradu - molerski i fasaderski radovi

Crkva u Gračanici kod Bugojna - molerski radovi, imitacija granita modernom tehnikom „Granitone“ po sustavu tvrtke „Valpaint“

Crkva u Špionici - molerski radovi

Crkva u Turiću - molerski radovi

Crkva sv. Ane u Lepenici - bojenje fasade silikat colorom

Crkva u Crkvici, Zenica - izvođenje klasičnih soboslikarskih dekoracija

Objekt sv. Vinka u Sarajevu - bojenje fasade silikat colorom

Izbjegličko naselje u Mostaru - molerski i fasaderski radovi

Kompleks objekata u Rajlovcu za potrebe SFOR-a u Sarajevu - molerski i fasaderski radovi

 

  
  
   
d

cp footer designer17